Hvorfor selvbetjeningsportal?

Med Pureservice sin selvbetjeningsportal får du mer ut av din servicedesk.
Vi ser at de som får henvendelsene sine meldt inn via selvbetjeningsportalen, er de som jobber mest effektivt. Vår selvbetjeningsportal er responsiv og kan settes opp for registrering av alle typer henvendelser, forespørsler og bestillinger.

Tips for dere som har økt pågang grunnet coronaviruset

Mange av dere opplever større pågang enn normalt grunnet coronaviruset. Derfor har vi i Customer Success samlet sammen noen tips dere kan gjøre for å håndtere saker mer effektivt og hvordan dere kan nå ut bredt med informasjon til brukerne.

Hvordan legge til undersøkelse i løsningsmail til sluttbruker

Vi i Pureservice har valgt å bruke Typeform* for å lage vår undersøkelse som sendes ut med hver løsningsmail, men det finnes flere forskjellige verktøy man kan velge mellom. I denne artikkelen beskriver vi hvordan man kan sette opp en undersøkelse i Typeform og koble den til Pureservice med hjelp av Zapier*.