Tatt deg ferie? Sett deg som utilgjengelig i Pureservice

Har du tatt ferie eller på vei til å gå ut i ferie? Da er det lurt å sette seg som utilgjengelig i Pureservice. Ved å klikke på din profilmeny i servicedesken (øverst i høyre hjørnet) får du en meny med muligheten til å sette deg som “utilgjengelig”. Har du tatt deg fri eller for en annen grunn er borte så kan du huke av her. Ved å huke av for “utilgjengelig” vil du kunne gi en oversikt i sakslistene for andre saksbehandlere at du er utilgjengelig. Dersom du ønsker at en handling skal skje kan du sette opp dette gjennom en arbeidsflyt regel.Fra…

Hvorfor prioritere deres tjenestemål?

Tjenestemål, også kjent som SLA (Service Level Agreement) er en avtale mellom tjenesteleverandør og klient som dokumenterer enigheten om forventet kvalitet, tilgjengelighet og ansvar på en eller flere tjenester leverandøren leverer.