Det nærmer seg jul og slutten av et annerledes år. 2020 har snudd hverdagen på hodet, og nye prioriteringer har ført til at mange digitaliseringsprosjekter har tatt fart i år. Vi ser blant annet en økning i antall saksbehandlere og registrerte henvendelser hos mange av dere.

 

Som hos de fleste, har pandemien ført til nye prioriteringer hos oss i Pureservice. Ytelseforbedringer og utvidelser av eksisterende funksjonalitet ble prioritert for å sikre en stabil tjeneste for alle brukere av Pureservice.

Fokus i 2020

Nytt sonesystem
Vi har tidligere annonsert oppstart av et omfattende arbeid med et nytt sonesystem for alle med flere avdelinger som samhandler i Pureservice. Vi har hatt stort fokus på dette og har fått mange gode tilbakemeldinger som vi nå jobber med å planlegge og prioritere. Dette prosjektet har naturlig nok blitt noe forsinket på grunn av omstendighetene i år, men vi fortsetter å ha fokus på det i tiden som kommer. Vi gleder oss til å dele det med dere når det er klart!

Her får du en liten sniktitt på det som blir nytt: 

Avdelinger blir Samhandlingssoner, og får flere muligheter

Du kan velge hvilke soner som skal ha tilgang til hvilke ressurstyper.

Du kan velge hvilke soner som skal ha tilgang til endringsmodulen.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

 

Nyhetsoppdateringer i servicedesken
Informasjon om versjonsoppdateringer er nå tilgjengelig for alle saksbehandlere. Denne informerer om planlagte oppdateringer, hva som er nytt og nyttige beste praksis artikler.

Ytelsesforbedringer i søkefunksjon og “commander”
Vi har gjort store ytelsesforbedringer og flere muligheter i søk. I tillegg har vi gjort søket smartere hvis du for eksempel bruker commander til å lete etter brukere via navn eller telefonnummer.

Autentisering mot Office 356
En viktig nyhet i Pureservice er at man nå enkelt kan konvertere eksisterende e-postkanaler som bruker enkel autentisering mot Microsoft Office 365 over til "moderne autentisering".

Puzzel-integrasjon
Med flere og flere systemer, øker behovet for å integrere disse sammen. Integrasjoner er et fokusområde vi jobber med og hvordan vi videre skal kunne tilby en god integrasjonsplatform. Som et første steg i den retningen har vi et spennende samarbeid med Puzzel, med mulighet for integrasjon mot deres kontaktsenterløsning.

Dette gleder vi oss til i 2021

2020 lærte oss mye, og vi gleder oss til å ta fatt på det nye året.

Flere nye, spennende funksjoner
I neste år planlegger vi å lansere det nye sonesystemet, jobbe videre med ytelsesforbedringer og mye mer nytt!

For å nevne noe som kommer:
En etterlengtet funksjon som er på vei er at saker med nye meldinger, interne notater osv. vil bli uthevet i sakslister med informasjon om hva som er nytt:

Se alle ideer vi jobber med på Idéportalen: Under utvikling.

Webinar
I starten av 2021 håper vi å se deg på webinar! Vi er allerede godt i gang med planleggingen, og fikk mange gode innspill fra undersøkelsen som ble sendt ut for et par uker tilbake.

Tusen takk!

Vi ønsker å takke alle som bidrar med ideer, tilbakemeldinger, testing og svar på undersøkelser. Vi jobber hver dag for å gjøre Pureservice enda bedre, og vi er så glade og takknemmelige for å ha dere med oss på reisen 😊

God jul og godt nytt år!

Vi vil avslutte med å ønske deg og dine nære og kjære en riktig god jul og godt nytt år!

Varm hilsen fra alle oss i Pureservice!