Er du lei av å ha en lang liste med saker som står på vent, fordi innmelder glemmer å svare deg? Fokuser på andre ting enn å purre – la servicedesken gjøre det for deg.

Slik fungerer det:

Forutsetninger
Statuser
For å kunne ta i bruk denne funksjonaliteten forutsetter gode vaner for oppdatering av statuser i saker i Pureservice. Spesielt når saksbehandler venter på svar fra innmelder, blir status satt til “Venter på sluttbruker”.

Arbeidsflyt: Endre status når innmelder svarer
Det er anbefalt å aktivere arbeidsflytregel som oppdaterer status når innmelder sender inn melding i saken. Denne ligger i Administratormodulen under Arbeidsflyt og Regler.

Slik går du frem
Send purring etter 5 dager uten svar i status “Venter på sluttbruker”.
Aktiver og tilpass arbeidsflyten som sender melding etter X antall dager til sluttbruker. Denne ligger i Administratormodulen under Arbeidsflyt og Regler.

Automatisk løs sak etter 10 dager uten svar i status
“Venter på sluttbruker”
Arbeidsflyten løser automatisk saken dersom sluttbruker ikke har svart innen X dager. Denne kan brukes i kombinasjon med arbeidsflyten for purring beskrevet over. Dersom det går 5 nye dager uten svar, løses saken automatisk.

Meldingsmal
Meldingen som sendes i arbeidsflytene beskrevet ovenfor kan tilpasses i Administratormodulen under Arbeidsflyt og Maler. Som med alle andre maler, kan du enkelt legge inn kodeord som legger til parametre fra saken. Malene heter:

 Send E-mail To Remind User when pending for a reply

Autoresolve Ticket after N days without reply from customer