Typeform

 1. Opprett din undersøkelse slik du ønsker at den skal se ut. Her er et enkelt eksempel med et spørsmål. Man kan selvfølgelig velge å ha flere spørsmål.
  survey
 2. Det er viktig å opprette hidden fields i Typeform for å kunne se hvilken bruker som har svart på undersøkelsen og kunne koble det til saken det gjelder. Disse brukes i linken som skal legges inn i Pureservice etterpå. Her er et eksempel på ord du kan bruke:
  hidden
 3. Kopier linken i Typeform. Dette er et eksempel på hvordan den kan se ut: https://pureservice.typeform.com/to/EnHQlN?ticket=xxxxx&company=xxxxx&team=xxxxx&email=xxxxx&agent=xxxxx
  Mer info om Typeform finner du på deres hjemmeside.

  Typeform, Zapier og andre tredjepart-verktøy er ikke en del av Pureservice. Innholdet i denne artikkelen som omhandler Typeform og Zapier er dermed ikke underlagt støtte i henhold til avtale med Pureservice. All bruk og eventuell senket ytelse av Pureservice som en følge av innholdet i denne artikkel skjer på eget ansvar. Fremtidige endringer av Pureservice kan også forårsake uventede brudd i koblingen.

  Pureservice

  1. Gå til Administrator.
  2. Gå til Arbeidsflyt -> Regler.
  3. Sørg for at “E-mail user when Ticket is resolved” har status
  på: regel

  4. Gå til Arbeidsflyt -> Maler.
  5. Åpne malen “Send E-mail on Ticket Solved” ved å klikke på
  skiftenøkkelen:maler
  6. Nederst på siden kan du se hvilken regel denne malen brukes i: malen

  Sett opp malen slik du ønsker at den skal se ut. Her er et
  eksempel hvor vi har brukt flere kodeord for å få tilpasset data i mailen som
  sendes ut:

  Hei {{Ticket.Current.User.FirstName}},

  Din henvendelse {{Ticket.Current.RequestNumber}} har fått et
  løsningsforslag; {{{Ticket.Current.Solution}}}

  Er du fornøyd eller misfornøyd med resultatet av din sak?

  Klikk her for å besvare noen raske spørsmål.

  Beskrivelse fra saken:

  {{{Ticket.Current.Description}}}

  Hvis det er noe du ønsker å legge til i henvendelsen, så kan
  du bare svare på denne eposten.

  Vennlig hilsen
  Pureservice AS

  {{#if
  Ticket.Current.AssignedAgent}}{{Ticket.Current.AssignedAgent.FullName}}{{/if}}

  {{Ticket.Current.AssignedTeam.Name}}

  8. Legg inn linken som du har kopiert fra Typeform der du vil
  ha den i teksten. Klikk på linkteksten og velg Rediger. Som du ser så står det
  bare «xxxxx», dette må tilpasses i Pureservice med riktige kodeord.
  link

  9. I dette eksempelet har vi valgt å bruke følgende kodeord:

  {{Ticket.Current.RequestNumber}}

  {{Ticket.Current.User.Company.CompanyNumber}}

  {{Ticket.Current.AssignedTeam.Name}}

  {{Ticket.Current.User.EmailAddress.Email}}

  {{Ticket.Current.AssignedAgent.FirstName}}

  10. Bytt ut «xxxx» mot riktige kodeord i linken. Eksempel:

  https://pureservice.typeform.com/to/EnHQlN?ticket={{Ticket.Current.RequestNumber}}&company={{Ticket.Current.User.Company.CompanyNumber}}&team={{Ticket.Current.AssignedTeam.Name}}&email={{Ticket.Current.User.EmailAddress.Email}}&agent={{Ticket.Current.AssignedAgent.FirstName}}

  11. Du kan nå registrere en sak på deg selv som du løser for å
  se hvordan mailen ser ut og teste at linken fungerer og får med riktige data.

  12. Linken skal da vise data fra brukeren, saken og
  saksbehandleren som vist her: https://pureservice.typeform.com/to/EnHQlN?ticket=41&company=&team=Administratorer&email=sp@syscomworld.com&agent=Sara

  Integrasjon mellom Typeform og Pureservice

  For at sluttbrukerens svar fra undersøkelsen i Typeform skal
  kobles til saken i Pureservice må de to snakke sammen. Vi har løst dette ved
  hjelp av Zapier.com, men det er bare en av flere måter å løse det på.

  Vi anbefaler at dette utføres av noen med
  utviklerkunnskaper.
  I Zapier går integrasjonen fra Typeform til Webhooks by
  Zapier (Post til API):
  zapier

  Vi har valgt å opprette internt notat på saken det gjelder i
  Pureservice, dette gjøres ved å sende data til https://<>/agent/API/communication.
  CaptureCapture2.PNGCapture3.PNG

  Her er et eksempel på hvordan det kan se ut inne på saken i Pureservice:
  5

  Noe du lurer på? Send en henvendelse til vår Customer Success-avdeling.

Takk for din henvendelse! Du hører fra oss!

Failed to send message!